روز نوشته ها و ....

فقط می نویسم تا سبک بشم

روز نوشته ها و ....

فقط می نویسم تا سبک بشم

۲ مطلب با موضوع «روز نوشته های من» ثبت شده است

امشب سر شب همه دور هم بودیم. نمیدونم چرا اینقدر کم طاقت شدم. 

سر یک موضوع پوچ ی بحث کوچیک راه افتاد توی خونه . حاجی یک دفاع الکی کرد از خواهری

یک لحظه اونقدر داغون شدم و منفجر شدم که حد نداشت.

آنچنان سرم رو به دیوار کوبیدم که تمام دیواری ک میخ نمی رفت داخلش گود گود شد جابجا.

چقدر شب بدی بود. اعصاب همه بهم ریخت خودمم از همه بیشتر

تا حالا همچین چیزی رو از خودم ندیده بودم. واقعا فهمیدم فشار مضاعفی رو دارم تحمل می کنم.

۰۸ مهر ۹۷ ، ۲۳:۲۸ ۰ نظر

خوب این روزها که بدشانسی منو داره بدجور تعقیبم می کن و هرچی جاخالی میدم تا شاید بتونم از شر ترکش هاش بدور بمونم ولی انگار فایده ای نداره.

از دیروز باز ترکش های این بد شانسی منو گرفت و سایت سکه ثامن که به اعتبار نماد دو ستاره اعتماد الکترونیکی من و خیلی های دیگه بهش اعتماد کرده بودیم همه مون رو پیچوند و سرمایه هامون رو با خودش برد و رفت.


حالا پول خودم که رفته کم غصه داره که باید حرف دیگران رو هم گوش کنم که چرا من با این سایت آشناشون کردم.


این برام درس عبرتی شد که توی هرچیزی که احساس کردم حتی خیری درش نهفته است هیچ وقت به کسی نگم و کسی رو شریک نکنم.


ولی انصافا روزهای بدی داره سپری میش که با این زحمت چند تومنی پس انداز کنم توی این شرایط بد اقتصادی حالا به این راحتی همه یک شبه از دست بره. خدا خودش درست کن.......

۲۶ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر